Kolektivna pogodba za poslovanje z nepremičninami

Nova-KPN-uradni-list-rs-st-67-2016

 

Za dejavnost poslovanja z nepremičninami je bila kolektivna pogodba sprejeta v Radovljici 22. decembra 1997, uporablja pa se od 1. 1. 1998 (UL RS št. 9/1998) in z razlago, ki je bila objavlena v UL RS št.78/2003 dne 8.8.2003.

 

KOLEKTIVNA POGODBA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

Komisija za razlago kolektivne pogodbe je skladno z določbo 2.odst 7.člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in na podlagi 66.člena kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, (Uradni list RS, št. 9/98), na seji dne 9.7.2003 sprejela RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE za dejavnost poslovanja z nepremičninami z veljavnostjo 1. 1. 2003 (UL RS št. 78/8. 8. 2003).

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami (UL RS št. 117/29. 10. 2004)

Aneks št.2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami(UL RS št. 87/30.9.2005)