ČIM PREJ V PODJETJA

Objavljeno: 26.02.2018


22.2.2018 – Tudi varnostnikov vse bolj primanjkuje. Razlog je podoben kot marsikje drugje, za nizko plačilo in zaradi neurejenih razmer delavci niso pripravljeni več opravljati tega poklica. Ni malo delodajalcev, ki se tega že zavedajo, saj nelojalna konkurenca škodi celotni dejavnosti. Bo zaradi tega kaj več volje za sklenitev celovite kolektivne pogodbe, ki bi na ravni dejavnosti uredila razmere? Preberi več…

VEČ PRAVIC ZA KOMUNALCE

Objavljeno: 12.01.2018

11.1.2018 – Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcije za storitve pri Združenju delodajalcev Slovenije, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) ter Konfederacije novih sindikatov Slovenije KNSS – Neodvisnost so pred koncem minulega leta podpisali novo Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki je bila konec lanskega leta že objavljena v uradnem listu.

Preberi več…


PODPISANA IN OBJAVLJENA TARIFNA PRILOGA H KP KD

Objavljeno: 03.01.2018

Tarifna priloga h KP KD za leto 2018 je bila podpisana dne 21. 12. 2017  ter objavljena v  Uradnem listu RS številka 80, dne 29. 12. 2017: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017080.pdf

Tarifna priloga s 1. 1. 2018 prinaša za 1,7 % višje najnižje osnovne plače v komunalni dejavnosti. To pa je tudi izhodišče za pripravo predloga za povečanje plač na podjetniškem nivoju. Seveda pa se lahko na podjetniškem nivoju socialni partnerji dogovorijo tudi za višje oziroma drugačno povečanje plač ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin v podjetju. Podpisana TP h KP KD prinaša za leto 2018 regres za letni dopust  najmanj v višini 1030,00 EUR. V preostalem delu pa se TP h KP KD ni spremenila.

Tarifna priloga h KP KD – 2018

Spoštovane članice in člani sindikata

Objavljeno: 22.12.2017

Življenje vsakega od nas ima v novem letu svoj namen. 

Vendar vsi ne moremo ustvariti in doseči vsega,

lahko pa s prijazno besedo, prijateljskim nasmehom in

toplim objemom delamo čudeže.

Naj te tople misli zasejejo vse dobro tudi v vaših srcih.

 

 

Zahvaljujeva se Vam za vso pomoč, podporo, sodelovanje in zaupanje.

  

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2018!

 

Majda in Sebastijan