PROBLEMATIČNO PLAČEVANJE NADURNEGA DELA

Objavljeno: 14.12.2017

1.12.2017 – V Sloveniji nujno potrebujemo nov plačilni sistem, ki bo delavcem zagotavljal pošteno plačilo za delo ter jih hkrati motiviral za čim bolj prizadevno in kakovostno izvajanje delovnih nalog. To so poudarili na dvodnevnem seminarju, ki ga je v začetku decembra v Radencih organiziral Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) za svoje funkcionarje in zaupnike v podjetjih.

Preberi več…

Pogajanja bodo stekla

Objavljeno: 17.10.2017

3.10.2017 – Na sestanku so sodelovali predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja Branko Slak, direktorica Podjetniško-trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije Vida Kožar s sodelavkami, predsednica SKVNS Majda Marolt in člani republiškega odbora za zasebno varovanje pri SKVNS. Manjkali so samo predstavniki Združenja delodajalcev Slovenije.

Preberi več…

 


IZ SEJE PREDSEDSTVA SKVNS

Objavljeno: 12.10.2017

15.september Na razširjeni seji predsedstva so poleg njegovih članov s predsednico Majdo Marolt na čelu sodelovali tudi člani organov SKVNS in sekretarji območnih odborov ter gosti, med katerimi so bili predsednik in generalni sekretar ZSSS Dušan Semolič in Pavle Vrhovec, direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič in predsednik krajevne skupnosti Dolenje Selce Alojz Špec.

Preberi več…

 

 

Komunaliada 2017

Objavljeno: 06.07.2017

Na stadionu Matije Gubca v Krškem je v soboto potekala 33. Komunaliada, ki jo je več kot odlično organiziralo podjetje Kostak iz Krškega. Na njej se je zbralo okoli tri tisoč komunalnih delavcev iz vse Slovenije.

Preberi več:

DE_22_17_SKVNS_Komunaliada2017_str16