22. MAREC, SVETOVNI DAN VODA

Objavljeno: 22.03.2017

voda1

 

»Voda je izvir življenja, je nenadomestljiva strateška naravna dobrina, brez katere življenje na našem planetu ni mogoče.

 

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, poteka pod sloganom »Ne uničujmo voda!« in poziva k zmanjšanju odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. Več kot osemdeset odstotkov odpadnih voda, ki jih ustvari družba, namreč ostane neočiščenih ali ne ponovno uporabljenih. Čeprav je varno gospodarjenje z odpadnimi vodami zaenkrat v svetu slabo razvito, lahko pospeši gospodarski razvoj, zagotovi cenovno dostopen in trajnostni vir vode, energije, hranil in drugih znova uporabnih snovi, prispeva k nastajanju novih delovnih mest ter omogoči finančni prihranek. Slovenija se teh priložnosti dobro zaveda. 

Zaščita kakovostne vode – tekočega zlata 21.stoletja –  je zato ključna tema prihodnosti«, je ob svetovnem dnevu vode prepričan predsednik vlade dr. Miro Cerar. Premier dodaja, da naraščanje svetovnega prebivalstva, podnebne spremembe in vedno večji pritiski korporacij, od nas terjajo zaščito slovenske vode in slovenskih vodnih virov na najvišji možni pravni ravni. Slovenija je tako novembra 2016 za Slovaško kot druga država članica Evropske unije pravico do pitne vode zapisala v ustavo.

NOVA TARIFNA PRILOGA H KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

Objavljeno: 23.02.2017

komunala

 

V sredo, 22.2.2017 so predstavniki sindikata in delodajalskih organizacij podpisali novo Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti za leto 2017.  Nova tarifna priloga prinaša spremembo v sestavi tarifnih razredov, višine regresa za letni dopust, nagrad dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju ter povišanju najnižjih osnovnih plač za 1,59 % od vključno 1.1.2017.

 

 Prilagamo Tarifno prilogo h KP komunalnih dejavnosti za leto 2017, objavljeno v Uradnem listu št. 12/2017, 10.3.2017.

 

 Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti 2017


VABILO NA POSVETE Z ZAPOSLENIMI V ZASEBNEM VAROVANJU

Objavljeno: 20.02.2017

zasebno varovanje

 

Na podlagi sklepa Republiškega odbora sindikata za zasebno varovanje, Vas vabimo na skupna srečanja, ki bodo potekala v prostorih regijskih oziroma območnih organizacij ZSSS po naslednjem razporedu:

 

 1. v MARIBORU, NERATOVA 4, v prostorih Območne organizacije

   Podravje in Koroška, v ponedeljek, 27.2.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v KOPRU, TOMINČEVA 7, v prostorih Območne organizacije  

   Primorska in Notranjska, v torek, 28.2.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3 v prostorih Območne organizacije

   Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v sredo, 1.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v LENDAVI, MLINSKA 6E, v prostorih Območne organizacije Pomurje,

   v četrtek, 2.3.2017 ob 15.00 uri.  

 

 1. v KRANJU, POŠTNA ULICA 4,   v prostorih Območne organizacije

   Gorenjska, v petek, 3.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v LJUBLJANI, PARMOVA, 51 v prostorih Območne organizacije

   Osrednjeslovenske regije, v torek, 7.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v CELJU, GLEDALIŠKA 2, v prostorih Območne organizacije

   Savinjska, v četrtek, 9.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. na PTUJU, ČUČKOVA 1, v prostorih Območne organizacije

   Podravje in Koroška, v sredo, 15.3.2017 ob 15.00 uri.

Preberi več

VABILO ZAPOSLENIM V DEJAVNOSTIH POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI – PREDSTAVITEV KPN

Objavljeno: 20.02.2017

nepremičnine

 

Podpisnik nove Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije organizira predstavitveni seminar o Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

Predstavitveni seminar o Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami je namenjen članom Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in tudi vsem drugim zaposlenim v dejavnostih poslovanja z nepremičninami.

Predstavitev nove Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami bo potekala v prostorih regijskih oziroma območnih organizacij ZSSS po naslednjem razporedu:

 

 1. v CELJU, GLEDALIŠKA 2, v prostorih Območne organizacije  ZSSS     Savinjska,

v torek, 28. 2. 2017 ob 13. uri.

 

 1. v LJUBLJANI, PARMOVA, 51 v prostorih Regijske organizacije ZSSS Zahodne Slovenije, v torek, 7. 3. 2017 ob 13.00 uri.

 

 1. v MARIBORU, NERATOVA 4, v prostorih Območne organizacije ZSSS Podravje in Koroška, v 14. 3. 2017 ob 13.00 uri.

 

 1. v NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3 v prostorih Območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v torek, 21.3.2017 ob 13.00 uri.

Srečanja bodo tudi priložnost, da vam predstavimo delovanje Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije ter vas seznanimo z ugodnostmi, ki so jih deležni člani.

 

Objavljamo intervju s predsednico Republiškega odbora za poslovanja z nepremičninami pri SKVNS, Majo Šelekar:

 KPN – S socianim dialogom do večjih pravic